Dołącz do szkolenia

Krótki opis oferowanego szkolenia online. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
Szkolenie 
Made to measure

Dołącz do szkolenia

Krótki opis oferowanego szkolenia online. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
Szkolenie  
Trening grupowy

Dołącz do szkolenia

Krótki opis oferowanego szkolenia online. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
Szkolenie
Negocjacje i zarządzanie konfliktem

Dołącz do szkolenia

Krótki opis oferowanego szkolenia online. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
Szkolenie 
Wystąpienia publiczne i prezentacje

Dołącz do szkolenia

Krótki opis oferowanego szkolenia online. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
Szkolenie
Przekonywanie bez pokonywania

Dołącz do szkolenia

Krótki opis oferowanego szkolenia online. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
Szkolenie 
Autoprezentacja
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA

Zapytaj o termin szkolenia

Czasami rozwiązaniem jest nie proces szkoleniowy, ale coś innego - praktyczna praca nad konkretnymi rozwiązaniami. Nie nauka, ale konkretna rada, pokazanie kierunku, podzielenie się pomysłem.

 

I dlatego właśnie świadczę usługi o charakterze doradztwa mentoringowego. W czym pomagam?

 

 • Przygotowuję do wystąpień publicznych i prezentacji. Wspólnie omawiamy cel wystąpienia, analizujemy odbiorców, określamy zakres informacji, które są do zaprezentowania, budujemy strukturę wystąpienia, ustalamy formę. A gdy treść jest już gotowa rozpoczynamy indywidualny trening, czasie osoba, z którą pracuje doskonali sposób prezentowania i buduje pewność siebie.
 • Pomagam przygotować się do rozmowy z dziennikarzem, wizyty w studiu telewizyjnym, czy udziału w debacie. 
 • Pomagam opracowywać strategie perswazyjne, czyli - mówiąc w skrócie - odpowiadam na pytanie, jak przekonać wybrane osoby do pomysłów moich klientów.
 • Pomagam opracować strategię negocjacyjną, wspieram w procesie negocjacji. Wspólnie z klientem analizujemy jego sytuację, cele, działania, zachowania i propozycje drugiej strony, wypracowujemy możliwe rozwiązania, posunięcia, oferty.
 • Pomagam przygotować się do trudnych rozmów - gdy trzeba przekazać komuś złą wiadomość, przyznać się do czegoś, przeprosić.
 • Pomagam przygotować się do udziału w spotkaniu, czy debacie. 
 • Prawidłowa konstrukcja wypowiedzi perswazyjnych
 • Podstawowe zasady retoryczne
 • Strategia miękkiej perswazji
 • Narzędzia perswazji językowej
 • Warunki skuteczności przekazu o charakterze perswazyjnym
 • Budowanie spójnego wizerunku
 • Frazeologia w komunikacji interpersonalnej
 • Radzenie sobie ze sposobami erystycznymi i manipulacjami

    Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu – składać się nań będą wprowadzenia merytoryczne oraz praktyczne ćwiczenia z udziałem uczestników i prowadzącego. Ćwiczenia będą rejestrowane a następnie odtwarzane i omawiane. Uczestnik otrzyma szczegółową informację zwrotną dotyczącą swoich silnych i słabych stron. Informacja ta będzie się odnosiła się do następujących kwestii:

 

 • ogólne wrażenie (budowany wizerunek, intencja nadawcy, kontakt z odbiorcami, spójność komunikacji werbalnej, parawerbalnej i pozawerbalnej),
 • kompozycja wypowiedzi perswazyjnych (elementy struktury, logika argumentacji),
 • stylistyka i słownictwo wypowiedzi, perswazyjność języka,
 • zastosowane linie argumentacyjne,
 • radzenie sobie w sytuacji konfrontacyjnej, stosowanie narzędzi miękkiej perswazji,
 • zachowania werbalne i niewerbalne w sytuacji sporu.
 • Szkolenie indywidualne lub w grupie około od 4 do 6 osób.
 • Czas trwania szkolenia  - jeden dzień.
 • Przed szkoleniem określane są tematy ćwiczeń – mogą być one bezpośrednio związane z obowiązkami zawodowymi uczestników, bądź dotyczyć spraw pozazawodowych.

WPROWADZENIE

Zapraszam do pracy indywidualnej, w której dzielę się swoimi doświadczeniami i pomysłami po to, aby pomagać w rozwiązywaniu konkretnych problemów, stawienia czoła wyzwaniom. 
Mentoring
MENTORING

Mentoring

Projekty online

Doradztwo

Szkolenia

Oferta

Projekt i wykonanie: Zuzanna Porzezińska

Regulamin szkoleń

Polityka prywatności

Olgierd Annusewicz 

 
NIP 118 091 80 12

REGON 140 301 902

Kontakt

Sklep

Blog

O mnie