Dołącz do szkolenia

Co, gdy nawet najlepiej wypracowane standardy rozwiązań nie wystarczają?
Szkolenie 
Made to measure

Dołącz do szkolenia

Jak tworzyć lepszy zespół? Jak w praktyce wprowadzać wartości organizacyjne do codziennego życia zespołu? 
Szkolenie  
Trening grupowy

Dołącz do szkolenia

Skąd się biorą konflikty? Jak wynegocjować dobre porozumienie? Jak zmienić przeciwnika w partnera?
Szkolenie
Negocjacje i zarządzanie konfliktem

Dołącz do szkolenia

Czego chcą dziennikarze? Jak się zachować przed kamerą, w studio telewizyjnym? Jak dobrze wypaść w mediach? 
Szkolenie 
Kontakty z mediami

Dołącz do szkolenia

Jak skutecznie przekonywać do siebie i swoich racji? Jak się nie pokłócić? Jak angażować do swoich pomysłów?
Szkolenie
Przekonywanie bez pokonywania

Dołącz do szkolenia

Jak wzbudzić zaufanie klienta? Jak przekonywać do siebie i przekazywanych treści?
Szkolenie 
Autoprezentacja
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA

Zapytaj o termin szkolenia

Trawestując znaną piosenkę "mówić każdy może, warto jednak by robił to lepiej, aniżeli gorzej". Zapraszam wszystkich, którzy w swojej pracy muszą lub chcą wypowiadać się publicznie. 

 

Doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych nie powinno być skoncentrowane na klasycznym układzie komunikacja niewerbalna – werbalna i dotyczyć tylko modelowania zachowań komunikacyjnych. W to miejsce proponuję podejście retoryczno-erystyczne.

 

Opiera się ono na trzech filarach skuteczności komunikacji: komunikatywności (poprzez wykorzystanie narzędzi retorycznych i erystycznych tworzony komunikat ma jednocześnie walory poznawcze i jest atrakcyjny dla odbiorcy), kompetencji (poprzez język, poprzez to co i jak mówimy budujemy autorytet, który jest niezbędny do przekonania odbiorców do naszych racji) i relacyjności (zachowanie mówcy a także retoryka i wywodzące się z erystyki tzw. techniki miękkiej perswazji pozwalają na budowanie i zachowanie z odbiorcami dobrych relacji, które są ostatecznym warunkiem skuteczności). 

 

W czasie szkolenia – podczas wprowadzenia oraz w trakcie udzielania informacji zwrotnych, przy omawianiu ćwiczeń – przekazywane są elementy teorii z dziedziny retoryki i erystyki, które przełożone na praktykę stosowania pozwolą uczestnikom rzeczywiście doskonalić się w umiejętnościach komunikacyjnych – skutecznemu budowaniu i utrzymywaniu wizerunku, jasnemu przedstawianiu informacji, przekonywaniu do swoich racji i utrzymaniu pozytywnej relacji z odbiorcami.

 • Warunki skuteczności komunikacyjnej
 • Etapy przygotowania wystąpień publicznych i prezentacji
 • Znaczenie struktury wystąpień publicznych i prezentacji
 • Podstawowe zasady retoryczne
 • Zwiększanie atrakcyjności retorycznej wystąpień i prezentacji
 • Specyfika języka używanego w wypowiedziach publicznych i prezentacjach
 • Dopasowanie wystąpienia publicznego do tematyki, odbiorców, celów mówcy
 • Kształtowanie relacji pomiędzy mówcą w publicznością
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej i pozawerbalnej - jak się zachowywać i jak mówić?
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania, zarządzanie pytaniami
 • Budowanie spójnego wizerunku
 • Konstruowanie prezentacji
 • Układanie relacji pomiędzy mówcą, słuchaczami a prezentacją
 • Jak dobrze skończyć wystąpienie albo prezentację 

    Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu – składać się nań będą wprowadzenia merytoryczne oraz praktyczne ćwiczenia z udziałem uczestników. W zależności od stopnia zaawansowania uczestnicy będą przechodzić przez kolejne kroki przygotowania prezentacji a następnie wezmą udział w praktycznym treningu prezentacji - będą prezentować i przemawiać.

.

Ćwiczenia będą rejestrowane a następnie odtwarzane i omawiane. Każdy uczestnik otrzyma szczegółową informację zwrotną dotyczącą swoich silnych i słabych stron. Informacja ta będzie się odnosiła się do następujących kwestii:

 

 • ogólne wrażenie (budowany wizerunek, intencja nadawcy, kontakt z odbiorcami, spójność komunikacji werbalnej, parawerbalnej i pozawerbalnej),
 • kompozycja wystąpienia, prezentacji (elementy struktury, logika wywodu),
 • stylistyka i słownictwo wypowiedzi, frazeologia,  perswazyjność języka,
 • kształtowanie relacji ze słuchaczami,
 • wykorzystanie środków technicznych, kształtowanie relacji mówca - prezentacja - słuchacze,
 • zachowania werbalne i niewerbalne .
 • Szkolenie indywidualne lub w grupie około od 4 do 6 osób.
 • Czas trwania szkolenia  - jeden dzień.
 • Przed szkoleniem określane są tematy ćwiczeń – mogą być one bezpośrednio związane z obowiązkami zawodowymi uczestników, bądź dotyczyć spraw pozazawodowych.

WPROWADZENIE

TEMATY

METODA I INFORMACJA ZWROTNA

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

WPROWADZENIE

Jak mówić jasno? Jak zainteresować słuchaczy? Jak skonstruować prezentację, żeby pomagała a nie przeszkadzała? Mówić wolno, czy szybko? Głośno, czy cicho? Co zrobić z rękoma? Jak poradzić sobie z tremą?
Wystąpienia publiczne i prezentacje
SZKOLENIE

Mentoring

Projekty online

Doradztwo

Szkolenia

Oferta

Projekt i wykonanie: Zuzanna Porzezińska

Regulamin szkoleń

Polityka prywatności

Olgierd Annusewicz 

 
NIP 118 091 80 12

REGON 140 301 902

Kontakt

Sklep

Blog

O mnie