O mnie

Blog

Sklep

Kontakt

Olgierd Annusewicz 


 
NIP 118 091 80 12


REGON 140 301 902

Polityka prywatności

Regulamin szkoleń

Projekt i wykonanie: Zuzanna Porzezińska

Oferta

Szkolenia

Doradztwo

Projekty online

Mentoring

SZKOLENIE

Wystąpienia publiczne i prezentacje

Jak mówić jasno? Jak zainteresować słuchaczy? Jak skonstruować prezentację, żeby pomagała a nie przeszkadzała? Mówić wolno, czy szybko? Głośno, czy cicho? Co zrobić z rękoma? Jak poradzić sobie z tremą?

WPROWADZENIE

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

METODA I INFORMACJA ZWROTNA

TEMATY

WPROWADZENIE

 • Szkolenie indywidualne lub w grupie około od 4 do 6 osób.
 • Czas trwania szkolenia  - jeden dzień.
 • Przed szkoleniem określane są tematy ćwiczeń – mogą być one bezpośrednio związane z obowiązkami zawodowymi uczestników, bądź dotyczyć spraw pozazawodowych.

    Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu – składać się nań będą wprowadzenia merytoryczne oraz praktyczne ćwiczenia z udziałem uczestników. W zależności od stopnia zaawansowania uczestnicy będą przechodzić przez kolejne kroki przygotowania prezentacji a następnie wezmą udział w praktycznym treningu prezentacji - będą prezentować i przemawiać.

.

Ćwiczenia będą rejestrowane a następnie odtwarzane i omawiane. Każdy uczestnik otrzyma szczegółową informację zwrotną dotyczącą swoich silnych i słabych stron. Informacja ta będzie się odnosiła się do następujących kwestii:

 

 • ogólne wrażenie (budowany wizerunek, intencja nadawcy, kontakt z odbiorcami, spójność komunikacji werbalnej, parawerbalnej i pozawerbalnej),
 • kompozycja wystąpienia, prezentacji (elementy struktury, logika wywodu),
 • stylistyka i słownictwo wypowiedzi, frazeologia,  perswazyjność języka,
 • kształtowanie relacji ze słuchaczami,
 • wykorzystanie środków technicznych, kształtowanie relacji mówca - prezentacja - słuchacze,
 • zachowania werbalne i niewerbalne .
 • Warunki skuteczności komunikacyjnej
 • Etapy przygotowania wystąpień publicznych i prezentacji
 • Znaczenie struktury wystąpień publicznych i prezentacji
 • Podstawowe zasady retoryczne
 • Zwiększanie atrakcyjności retorycznej wystąpień i prezentacji
 • Specyfika języka używanego w wypowiedziach publicznych i prezentacjach
 • Dopasowanie wystąpienia publicznego do tematyki, odbiorców, celów mówcy
 • Kształtowanie relacji pomiędzy mówcą w publicznością
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej i pozawerbalnej - jak się zachowywać i jak mówić?
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania, zarządzanie pytaniami
 • Budowanie spójnego wizerunku
 • Konstruowanie prezentacji
 • Układanie relacji pomiędzy mówcą, słuchaczami a prezentacją
 • Jak dobrze skończyć wystąpienie albo prezentację 

Trawestując znaną piosenkę "mówić każdy może, warto jednak by robił to lepiej, aniżeli gorzej". Zapraszam wszystkich, którzy w swojej pracy muszą lub chcą wypowiadać się publicznie. 

 

Doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych nie powinno być skoncentrowane na klasycznym układzie komunikacja niewerbalna – werbalna i dotyczyć tylko modelowania zachowań komunikacyjnych. W to miejsce proponuję podejście retoryczno-erystyczne.

 

Opiera się ono na trzech filarach skuteczności komunikacji: komunikatywności (poprzez wykorzystanie narzędzi retorycznych i erystycznych tworzony komunikat ma jednocześnie walory poznawcze i jest atrakcyjny dla odbiorcy), kompetencji (poprzez język, poprzez to co i jak mówimy budujemy autorytet, który jest niezbędny do przekonania odbiorców do naszych racji) i relacyjności (zachowanie mówcy a także retoryka i wywodzące się z erystyki tzw. techniki miękkiej perswazji pozwalają na budowanie i zachowanie z odbiorcami dobrych relacji, które są ostatecznym warunkiem skuteczności). 

 

W czasie szkolenia – podczas wprowadzenia oraz w trakcie udzielania informacji zwrotnych, przy omawianiu ćwiczeń – przekazywane są elementy teorii z dziedziny retoryki i erystyki, które przełożone na praktykę stosowania pozwolą uczestnikom rzeczywiście doskonalić się w umiejętnościach komunikacyjnych – skutecznemu budowaniu i utrzymywaniu wizerunku, jasnemu przedstawianiu informacji, przekonywaniu do swoich racji i utrzymaniu pozytywnej relacji z odbiorcami.

Zapytaj o termin szkolenia

SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA

Autoprezentacja

Szkolenie 

Jak wzbudzić zaufanie klienta? Jak przekonywać do siebie i przekazywanych treści?

Dołącz do szkolenia

Przekonywanie bez pokonywania

Szkolenie

Jak skutecznie przekonywać do siebie i swoich racji? Jak się nie pokłócić? Jak angażować do swoich pomysłów?

Dołącz do szkolenia

Kontakty z mediami

Szkolenie 

Czego chcą dziennikarze? Jak się zachować przed kamerą, w studio telewizyjnym? Jak dobrze wypaść w mediach? 

Dołącz do szkolenia

Negocjacje i zarządzanie konfliktem

Szkolenie

Skąd się biorą konflikty? Jak wynegocjować dobre porozumienie? Jak zmienić przeciwnika w partnera?

Dołącz do szkolenia

Trening grupowy

Szkolenie  

Jak tworzyć lepszy zespół? Jak w praktyce wprowadzać wartości organizacyjne do codziennego życia zespołu? 

Dołącz do szkolenia

Made to measure

Szkolenie 

Co, gdy nawet najlepiej wypracowane standardy rozwiązań nie wystarczają?

Dołącz do szkolenia