Dołącz do szkolenia

Co, gdy nawet najlepiej wypracowane standardy rozwiązań nie wystarczają?
Szkolenie 
Szkolenie made to measure

Dołącz do szkolenia

Jak tworzyć lepszy zespół? Jak w praktyce wprowadzać wartości organizacyjne do codziennego życia zespołu? 
Szkolenie  
Trening grupowy

Dołącz do szkolenia

Skąd się biorą konflikty? Jak wynegocjować dobre porozumienie? Jak zmienić przeciwnika w partnera?
Szkolenie
Negocjacje i zarządzanie konfliktem

Dołącz do szkolenia

Jak mówić jasno? Jak zainteresować słuchaczy? Mówić wolno, czy szybko? Jak poradzić sobie z tremą?
Szkolenie 
Wystąpienia publiczne i prezentacje

Dołącz do szkolenia

Czego chcą dziennikarze? Jak się zachować przed kamerą, w studio telewizyjnym? Jak dobrze wypaść w mediach? 
Szkolenie
Kontakty z mediami

Dołącz do szkolenia

Jak wzbudzić zaufanie klienta?
Jak przekonywać do siebie i przekazywanych treści?
Szkolenie 
Autoprezentacja
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA

Zapytaj o termin szkolenia

   Dobry menadżer, czy doświadczony fachowiec jest w stanie szybko pokonać pośledniego dyskutanta, udowodnić mu niższość i zmusić do przyznania racji. Warto jednak się zastanowić, czy taka strategia może pozwolić na późniejszą, dobrą współpracę stron? Czy „pokonany” rozmówca nie będzie chciał się odegrać? Czy nie popsują się relacje pomiędzy osobami, od których współpracy może zależeć powodzenie transakcji, przyszłość projektu, firmy, czy organizacji? 

 

   Przekonywanie bez pokonywania to szkolenie dla handlowców, menadżerów i wszystkich tych, których zawodowy sukces wymaga kontaktów z innymi osobami i zależy od tego, czy uda się zbudować opartą na wzajemnym szacunku i sympatii relację. To także szkolenie dla tych, którzy w swojej pracy napotykają sytuacje trudne komunikacyjnie - czują się naciskani, lekceważeni, czy manipulowani - warsztat ma im pomóc wybrać strategię obrony przed takimi zachowaniami przy jednoczesnym zachowaniu relacji biznesowej. W czasie szkolenia uczestnicy będą rozwijać umiejętności i pogłębiać wiedzę dotyczącą: 

 • zdobywania akceptacji dla siebie i przekazywanych treści, 
 • budowania argumentacji i formułowania wypowiedzi perswazyjnych, 
 • budowania relacji z rozmówcami, 
 • rozpoznawania i radzenia sobie zarówno z próbami manipulacji i zachowaniami, w których druga strona stara się uzyskać nienależną jej przewagę.
 • Prawidłowa konstrukcja wypowiedzi perswazyjnych
 • Podstawowe zasady retoryczne
 • Strategia miękkiej perswazji
 • Narzędzia perswazji językowej
 • Warunki skuteczności przekazu o charakterze perswazyjnym
 • Budowanie spójnego wizerunku
 • Frazeologia w komunikacji interpersonalnej
 • Radzenie sobie ze sposobami erystycznymi i manipulacjami

    Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu – składać się nań będą wprowadzenia merytoryczne oraz praktyczne ćwiczenia z udziałem uczestników i prowadzącego. Ćwiczenia będą rejestrowane a następnie odtwarzane i omawiane. Uczestnik otrzyma szczegółową informację zwrotną dotyczącą swoich silnych i słabych stron. Informacja ta będzie się odnosiła się do następujących kwestii:

 

 • ogólne wrażenie (budowany wizerunek, intencja nadawcy, kontakt z odbiorcami, spójność komunikacji werbalnej, parawerbalnej i pozawerbalnej),
 • kompozycja wypowiedzi perswazyjnych (elementy struktury, logika argumentacji),
 • stylistyka i słownictwo wypowiedzi, perswazyjność języka,
 • zastosowane linie argumentacyjne,
 • radzenie sobie w sytuacji konfrontacyjnej, stosowanie narzędzi miękkiej perswazji,
 • zachowania werbalne i niewerbalne w sytuacji sporu.
 • Szkolenie indywidualne lub w grupie około od 4 do 6 osób.
 • Czas trwania szkolenia  - jeden dzień.
 • Przed szkoleniem określane są tematy ćwiczeń – mogą być one bezpośrednio związane z obowiązkami zawodowymi uczestników, bądź dotyczyć spraw pozazawodowych.

WPROWADZENIE

TEMATY

METODA I INFORMACJA ZWROTNA

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

WPROWADZENIE

Jak skutecznie przekonywać do siebie i swoich racji? Jak się nie pokłócić? Jak mówić, że mamy inną opinię i zachować dobre relacje? Jak angażować do swoich pomysłów?
Przekonywanie bez pokonywania - retoryka, erystyka, argumentowanie
SZKOLENIE
Olgierd Annusewicz Przekonywanie bez pokonywania

Mentoring

Projekty online

Doradztwo

Szkolenia

Oferta

Projekt i wykonanie: Zuzanna Porzezińska

Regulamin szkoleń

Polityka prywatności

Olgierd Annusewicz 

 
NIP 118 091 80 12

REGON 140 301 902

Kontakt

Sklep

Blog

O mnie