O mnie

Blog

Sklep

Kontakt

Olgierd Annusewicz 


 
NIP 118 091 80 12


REGON 140 301 902

Polityka prywatności

Regulamin szkoleń

Projekt i wykonanie: Zuzanna Porzezińska

Oferta

Szkolenia

Doradztwo

Projekty online

Mentoring

Olgierd Annusewicz Przekonywanie bez pokonywania

SZKOLENIE

Przekonywanie bez pokonywania - retoryka, erystyka, argumentowanie

Jak skutecznie przekonywać do siebie i swoich racji? Jak się nie pokłócić? Jak mówić, że mamy inną opinię i zachować dobre relacje? Jak angażować do swoich pomysłów?

WPROWADZENIE

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

METODA I INFORMACJA ZWROTNA

TEMATY

WPROWADZENIE

 • Szkolenie indywidualne lub w grupie około od 4 do 6 osób.
 • Czas trwania szkolenia  - jeden dzień.
 • Przed szkoleniem określane są tematy ćwiczeń – mogą być one bezpośrednio związane z obowiązkami zawodowymi uczestników, bądź dotyczyć spraw pozazawodowych.

    Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu – składać się nań będą wprowadzenia merytoryczne oraz praktyczne ćwiczenia z udziałem uczestników i prowadzącego. Ćwiczenia będą rejestrowane a następnie odtwarzane i omawiane. Uczestnik otrzyma szczegółową informację zwrotną dotyczącą swoich silnych i słabych stron. Informacja ta będzie się odnosiła się do następujących kwestii:

 

 • ogólne wrażenie (budowany wizerunek, intencja nadawcy, kontakt z odbiorcami, spójność komunikacji werbalnej, parawerbalnej i pozawerbalnej),
 • kompozycja wypowiedzi perswazyjnych (elementy struktury, logika argumentacji),
 • stylistyka i słownictwo wypowiedzi, perswazyjność języka,
 • zastosowane linie argumentacyjne,
 • radzenie sobie w sytuacji konfrontacyjnej, stosowanie narzędzi miękkiej perswazji,
 • zachowania werbalne i niewerbalne w sytuacji sporu.
 • Prawidłowa konstrukcja wypowiedzi perswazyjnych
 • Podstawowe zasady retoryczne
 • Strategia miękkiej perswazji
 • Narzędzia perswazji językowej
 • Warunki skuteczności przekazu o charakterze perswazyjnym
 • Budowanie spójnego wizerunku
 • Frazeologia w komunikacji interpersonalnej
 • Radzenie sobie ze sposobami erystycznymi i manipulacjami

   Dobry menadżer, czy doświadczony fachowiec jest w stanie szybko pokonać pośledniego dyskutanta, udowodnić mu niższość i zmusić do przyznania racji. Warto jednak się zastanowić, czy taka strategia może pozwolić na późniejszą, dobrą współpracę stron? Czy „pokonany” rozmówca nie będzie chciał się odegrać? Czy nie popsują się relacje pomiędzy osobami, od których współpracy może zależeć powodzenie transakcji, przyszłość projektu, firmy, czy organizacji? 

 

   Przekonywanie bez pokonywania to szkolenie dla handlowców, menadżerów i wszystkich tych, których zawodowy sukces wymaga kontaktów z innymi osobami i zależy od tego, czy uda się zbudować opartą na wzajemnym szacunku i sympatii relację. To także szkolenie dla tych, którzy w swojej pracy napotykają sytuacje trudne komunikacyjnie - czują się naciskani, lekceważeni, czy manipulowani - warsztat ma im pomóc wybrać strategię obrony przed takimi zachowaniami przy jednoczesnym zachowaniu relacji biznesowej. W czasie szkolenia uczestnicy będą rozwijać umiejętności i pogłębiać wiedzę dotyczącą: 

 • zdobywania akceptacji dla siebie i przekazywanych treści, 
 • budowania argumentacji i formułowania wypowiedzi perswazyjnych, 
 • budowania relacji z rozmówcami, 
 • rozpoznawania i radzenia sobie zarówno z próbami manipulacji i zachowaniami, w których druga strona stara się uzyskać nienależną jej przewagę.

Zapytaj o termin szkolenia

SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA

Autoprezentacja

Szkolenie 

Jak wzbudzić zaufanie klienta?
Jak przekonywać do siebie i przekazywanych treści?

Dołącz do szkolenia

Kontakty z mediami

Szkolenie

Czego chcą dziennikarze? Jak się zachować przed kamerą, w studio telewizyjnym? Jak dobrze wypaść w mediach? 

Dołącz do szkolenia

Wystąpienia publiczne i prezentacje

Szkolenie 

Jak mówić jasno? Jak zainteresować słuchaczy? Mówić wolno, czy szybko? Jak poradzić sobie z tremą?

Dołącz do szkolenia

Negocjacje i zarządzanie konfliktem

Szkolenie

Skąd się biorą konflikty? Jak wynegocjować dobre porozumienie? Jak zmienić przeciwnika w partnera?

Dołącz do szkolenia

Trening grupowy

Szkolenie  

Jak tworzyć lepszy zespół? Jak w praktyce wprowadzać wartości organizacyjne do codziennego życia zespołu? 

Dołącz do szkolenia

Szkolenie made to measure

Szkolenie 

Co, gdy nawet najlepiej wypracowane standardy rozwiązań nie wystarczają?

Dołącz do szkolenia