Dołącz do szkolenia

Co, gdy nawet najlepiej wypracowane standardy rozwiązań nie wystarczają?
Szkolenie 
Made to measure

Dołącz do szkolenia

Jak tworzyć lepszy zespół? Jak w praktyce wprowadzać wartości organizacyjne do codziennego życia zespołu? 
Szkolenie  
Trening grupowy

Dołącz do szkolenia

Skąd się biorą konflikty? Jak wynegocjować dobre porozumienie? Jak zmienić przeciwnika w partnera?
Szkolenie
Negocjacje i zarządzanie konfliktem

Dołącz do szkolenia

Jak mówić jasno? Jak zainteresować słuchaczy? Mówić wolno, czy szybko? Jak poradzić sobie z tremą?
Szkolenie 
Wystąpienia publiczne i prezentacje

Dołącz do szkolenia

Jak skutecznie przekonywać do siebie i swoich racji? Jak się nie pokłócić? Jak angażować do swoich pomysłów?
Szkolenie
Przekonywanie bez pokonywania

Dołącz do szkolenia

Czego chcą dziennikarze? Jak się zachować przed kamerą, w studio telewizyjnym? Jak dobrze wypaść w mediach? 
Szkolenie 
Kontakty z mediami
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA

Zapytaj o termin szkolenia

Posiadanie dobrej oferty to nie wszystko – trzeba ją dobrze zaprezentować, ale też wzbudzić zaufanie do składającej ją osoby, firmy, czy zespołu.

Co oznacza „dobrze”?

„Dobrze”, czyli w sposób odpowiadający potrzebom klienta związanym z poczuciem bezpieczeństwa, że jego projekty, biznes, organizacja są we właściwych rękach.   Od czego to zależy? Jak sprawić wrażenie, które takie poczucie bezpieczeństwa będzie dawało odbiorcy? Jak zarządzać swoimi cechami, które (i jak) eksponować? Wreszcie, jak język, słowa, którymi się posługujemy wpływają na to, jak jesteśmy postrzegani?

 

Zapraszam na szkolenie, na którym po pierwsze określimy indywidualne cele wizerunkowe a następnie będziemy pracować nad ich realizacją w wystąpieniach publicznych, relacjach z klientem, czy wystąpieniach medialnych.   

 

 • Wizerunek - pojęcie, elementy
 • Mechanizmy budowania wizerunku lidera, eksperta, fachowca
 • Język jako element kształtujący wizerunek
 • Frazeologia w komunikacji interpersonalnej
 • Budowanie relacji z rozmówcami, klientami, partnerami
 • Narzędzia perswazji językowej

    Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu – składać się nań będą wprowadzenia merytoryczne oraz praktyczne ćwiczenia z udziałem uczestników, którzy będą trenować przedstawianie siebie i reprezentowanej firmy, organizacji, czy instytucji a także budowanie oczekiwanego wizerunku w typowych dla siebie sytuacjach - w czasie prezentacji, spotkań, dyskusji.

 

Ćwiczenia będą rejestrowane a następnie odtwarzane i omawiane. Uczestnik otrzyma szczegółową informację zwrotną dotyczącą swoich silnych i słabych stron. Informacja ta będzie się odnosiła się do następujących kwestii:

 

 • ogólne wrażenie (budowany wizerunek, intencja nadawcy, kontakt z odbiorcami, spójność komunikacji werbalnej, parawerbalnej i pozawerbalnej),
 • kompozycja wypowiedzi autoprezentacyjnych (elementy struktury, logika argumentacji),
 • perswazyjność autoprezentacji,
 • stylistyka i słownictwo wypowiedzi, poprawność językowa,
 • zachowania werbalne i niewerbalne.
 • Szkolenie indywidualne lub w grupie około od 4 do 6 osób.
 • Czas trwania szkolenia  - jeden dzień.

WPROWADZENIE

TEMATY

METODA I INFORMACJA ZWROTNA

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

WPROWADZENIE

Jak wzbudzić zaufanie klienta? Jak wykorzystać spotkanie z klientem? 
Jak przekonywać do siebie i przekazywanych treści?
Autoprezentacja
SZKOLENIE
Olgierd Annusewicz Autoprezentacja

Mentoring

Projekty online

Doradztwo

Szkolenia

Oferta

Projekt i wykonanie: Zuzanna Porzezińska

Regulamin szkoleń

Polityka prywatności

Olgierd Annusewicz 

 
NIP 118 091 80 12

REGON 140 301 902

Kontakt

Sklep

Blog

O mnie