Dołącz do szkolenia

Czego chcą dziennikarze? Jak się zachować przed kamerą, w studio telewizyjnym? Jak dobrze wypaść w mediach? 
Szkolenie 
Kontakty z mediami

Dołącz do szkolenia

Jak tworzyć lepszy zespół? Jak w praktyce wprowadzać wartości organizacyjne do codziennego życia zespołu? 
Szkolenie  
Trening grupowy

Dołącz do szkolenia

Skąd się biorą konflikty? Jak wynegocjować dobre porozumienie? Jak zmienić przeciwnika w partnera?
Szkolenie
Negocjacje i zarządzanie konfliktem

Dołącz do szkolenia

Jak mówić jasno? Jak zainteresować słuchaczy? Mówić wolno, czy szybko? Jak poradzić sobie z tremą?
Szkolenie 
Wystąpienia publiczne i prezentacje

Dołącz do szkolenia

Jak skutecznie przekonywać do siebie i swoich racji? Jak się nie pokłócić? Jak angażować do swoich pomysłów?
Szkolenie
Przekonywanie bez pokonywania

Dołącz do szkolenia

Jak wzbudzić zaufanie klienta? Jak przekonywać do siebie i przekazywanych treści?
Szkolenie 
Autoprezentacja
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA

Zapytaj o termin szkolenia

Większość programów szkoleniowych i wszystkie projekty doradcze, które realizuję mają unikatowy, indywidualny charakter. Bo nie chodzi o to, aby wszyscy byli tacy sami, mieli jednakowe wizerunki, jednakowo mówili, stosowali jednakowe rozwiązania. Jest więc jasne, że nie ma dwóch takich samych szkoleń, nie ma dwóch takich samych projektów doradczych. 

 

Jednak czasem Państwa sytuacja jest wyjątkowa, szczególnie skomplikowana, specyficzne są okoliczności, zróżnicowany poziom kompetencji.

 

Jeśli chcielibyście powybierać różne elementy z opisanych na tej stronie programów szkoleniowych, jeśli wyzwanie (żeby nie powiedzieć problem), przed którym stoicie jest nietuzinkowe, zapraszam do kontaktu.

 

Proszę zadzwonić, napisać maila. Spotkajmy się, porozmawiajmy i zobaczmy, w czym mogę pomóc? Dobierzemy zakres tematyczny, pomyślimy nad odpowiednią formą pracy, poszukamy specjalnych rozwiązań. Zapraszam serdecznie.

 • Prawidłowa konstrukcja wypowiedzi perswazyjnych
 • Podstawowe zasady retoryczne
 • Strategia miękkiej perswazji
 • Narzędzia perswazji językowej
 • Warunki skuteczności przekazu o charakterze perswazyjnym
 • Budowanie spójnego wizerunku
 • Frazeologia w komunikacji interpersonalnej
 • Radzenie sobie ze sposobami erystycznymi i manipulacjami

    Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu – składać się nań będą wprowadzenia merytoryczne oraz praktyczne ćwiczenia z udziałem uczestników i prowadzącego. Ćwiczenia będą rejestrowane a następnie odtwarzane i omawiane. Uczestnik otrzyma szczegółową informację zwrotną dotyczącą swoich silnych i słabych stron. Informacja ta będzie się odnosiła się do następujących kwestii:

 

 • ogólne wrażenie (budowany wizerunek, intencja nadawcy, kontakt z odbiorcami, spójność komunikacji werbalnej, parawerbalnej i pozawerbalnej),
 • kompozycja wypowiedzi perswazyjnych (elementy struktury, logika argumentacji),
 • stylistyka i słownictwo wypowiedzi, perswazyjność języka,
 • zastosowane linie argumentacyjne,
 • radzenie sobie w sytuacji konfrontacyjnej, stosowanie narzędzi miękkiej perswazji,
 • zachowania werbalne i niewerbalne w sytuacji sporu.
 • Szkolenie indywidualne lub w grupie około od 4 do 6 osób.
 • Czas trwania szkolenia  - jeden dzień.
 • Przed szkoleniem określane są tematy ćwiczeń – mogą być one bezpośrednio związane z obowiązkami zawodowymi uczestników, bądź dotyczyć spraw pozazawodowych.
Dziś wielu mówi, lub pisze, że oferują produkty albo świadczą usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. To świetny standard, ale co, gdy istniejące rozwiązania nie wystarczają?
Made to measure
SZKOLENIE
Olgierd Annusewicz Made to measure

Mentoring

Projekty online

Doradztwo

Szkolenia

Oferta

Projekt i wykonanie: Zuzanna Porzezińska

Regulamin szkoleń

Polityka prywatności

Olgierd Annusewicz 

 
NIP 118 091 80 12

REGON 140 301 902

Kontakt

Sklep

Blog

O mnie