Dołącz do szkolenia

Krótki opis oferowanego szkolenia online. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
Szkolenie 
Made to measure

Dołącz do szkolenia

Krótki opis oferowanego szkolenia online. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
Szkolenie  
Trening grupowy

Dołącz do szkolenia

Krótki opis oferowanego szkolenia online. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
Szkolenie
Negocjacje i zarządzanie konfliktem

Dołącz do szkolenia

Krótki opis oferowanego szkolenia online. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
Szkolenie 
Wystąpienia publiczne i prezentacje
SPRAWDŹ W CZYM JESZCZE MOGĘ CI POMÓC

Dołącz do szkolenia

Jak kształtować relacje z klientami?Jak reagować na reklamacje?
Doradztwo
Budowa i wdrażanie standardów komunikacji w obsłudze klienta, w tym w obsłudze reklamacji

Dołącz do szkolenia

Jak skutecznie przekonywać do siebie i swoich racji? Jak mówić, że mamy inną opinię i zachować dobre relacje? 
Doradztwo
Komunikacja kryzysowa

Zapytaj o termin szkolenia

Zapraszam menadżerów, właścicieli firm, liderów organizacji, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w obszarze komunikowania zmiany. 

Pomagam przygotować a następnie wdrożyć strategię komunikowania zmiany.

 

W każdej organizacji prędzej, czy później pojawia się potrzeba zmiany. Wynika ona albo ze zmieniającego się prawa, z sytuacji rynkowej, chęci poprawy efektywności, zmian właścicielskich, czy po prostu pojawiania się nowych technologii, których wprowadzanie zmienia sposób funkcjonowania firmy, urzędu, organizacji. 

 

Zmiany z założenia wywołują opór - osoby, których zmiana dotyczy, na których pracę, obowiązki a czasem nawet życie wpływa, zwykle jej nie chcą. Opór jest więc zjawiskiem naturalnym. Ważne jest jednak właściwe nim zarządzenie - zła komunikacja zmiany będzie ów opór wzmacniać, z kolei odpowiednia strategia komunikacyjna pozwala na ograniczenie oporu wobec zmiany, zmniejszenie jego wpływu na proces a - w niektórych  przypadkach - umożliwia zbudowanie efektywnego wsparcia dla projektu zmiany.

W czym mogę pomóc? 

Jeśli Państwa organizacja planuje wprowadzenie zmiany organizacyjnej, zapraszam do współpracy. Do zadań, których mogę się podjąć należą między innymi:

 • Analiza interesariuszy - osób, które zmiana dotyka
 • Analiza ryzyk komunikacyjnych
 • Określenie celów strategii komunikacji
 • Dobór kanałów komunikacji
 • Opracowanie planu komunikacji
 • Przygotowanie materiałów komunikacyjnych, wspierających promocję zmiany
 • Przeprowadzenie szkolenia/treningu komunikowania zmiany dla osób odpowiedzialnych działania informacyjne

    Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu – składać się nań będą wprowadzenia merytoryczne oraz praktyczne ćwiczenia z udziałem uczestników i prowadzącego. Ćwiczenia będą rejestrowane a następnie odtwarzane i omawiane. Uczestnik otrzyma szczegółową informację zwrotną dotyczącą swoich silnych i słabych stron. Informacja ta będzie się odnosiła się do następujących kwestii:

 

 • ogólne wrażenie (budowany wizerunek, intencja nadawcy, kontakt z odbiorcami, spójność komunikacji werbalnej, parawerbalnej i pozawerbalnej),
 • kompozycja wypowiedzi perswazyjnych (elementy struktury, logika argumentacji),
 • stylistyka i słownictwo wypowiedzi, perswazyjność języka,
 • zastosowane linie argumentacyjne,
 • radzenie sobie w sytuacji konfrontacyjnej, stosowanie narzędzi miękkiej perswazji,
 • zachowania werbalne i niewerbalne w sytuacji sporu.
 • Szkolenie indywidualne lub w grupie około od 4 do 6 osób.
 • Czas trwania szkolenia  - jeden dzień.
 • Przed szkoleniem określane są tematy ćwiczeń – mogą być one bezpośrednio związane z obowiązkami zawodowymi uczestników, bądź dotyczyć spraw pozazawodowych.

WPROWADZENIE

ZAKRES WSPARCIA

METODA I INFORMACJA ZWROTNA

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

WPROWADZENIE

Jak komunikować zmianę? Jak zarządzać oporem, który wywołuje zmiana? Jak promować nowe rozwiązania? Jak zarządzać ryzykiem, które generuje zmiana?
Komunikowanie zmiany
DORADZTWO
Olgierd Annusewicz Komunikowanie zmiany

Mentoring

Projekty online

Doradztwo

Szkolenia

Oferta

Projekt i wykonanie: Zuzanna Porzezińska

Regulamin szkoleń

Polityka prywatności

Olgierd Annusewicz 

 
NIP 118 091 80 12

REGON 140 301 902

Kontakt

Sklep

Blog

O mnie