O mnie

Blog

Sklep

Kontakt

Olgierd Annusewicz 


 
NIP 118 091 80 12


REGON 140 301 902

Polityka prywatności

Regulamin szkoleń

Projekt i wykonanie: Zuzanna Porzezińska

Oferta

Szkolenia

Doradztwo

Projekty online

Mentoring

Olgierd Annusewicz Komunikowanie zmiany

DORADZTWO

Komunikowanie zmiany

Jak komunikować zmianę? Jak zarządzać oporem, który wywołuje zmiana? Jak promować nowe rozwiązania? Jak zarządzać ryzykiem, które generuje zmiana?

WPROWADZENIE

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

METODA I INFORMACJA ZWROTNA

ZAKRES WSPARCIA

WPROWADZENIE

 • Szkolenie indywidualne lub w grupie około od 4 do 6 osób.
 • Czas trwania szkolenia  - jeden dzień.
 • Przed szkoleniem określane są tematy ćwiczeń – mogą być one bezpośrednio związane z obowiązkami zawodowymi uczestników, bądź dotyczyć spraw pozazawodowych.

    Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu – składać się nań będą wprowadzenia merytoryczne oraz praktyczne ćwiczenia z udziałem uczestników i prowadzącego. Ćwiczenia będą rejestrowane a następnie odtwarzane i omawiane. Uczestnik otrzyma szczegółową informację zwrotną dotyczącą swoich silnych i słabych stron. Informacja ta będzie się odnosiła się do następujących kwestii:

 

 • ogólne wrażenie (budowany wizerunek, intencja nadawcy, kontakt z odbiorcami, spójność komunikacji werbalnej, parawerbalnej i pozawerbalnej),
 • kompozycja wypowiedzi perswazyjnych (elementy struktury, logika argumentacji),
 • stylistyka i słownictwo wypowiedzi, perswazyjność języka,
 • zastosowane linie argumentacyjne,
 • radzenie sobie w sytuacji konfrontacyjnej, stosowanie narzędzi miękkiej perswazji,
 • zachowania werbalne i niewerbalne w sytuacji sporu.

W czym mogę pomóc? 

Jeśli Państwa organizacja planuje wprowadzenie zmiany organizacyjnej, zapraszam do współpracy. Do zadań, których mogę się podjąć należą między innymi:

 • Analiza interesariuszy - osób, które zmiana dotyka
 • Analiza ryzyk komunikacyjnych
 • Określenie celów strategii komunikacji
 • Dobór kanałów komunikacji
 • Opracowanie planu komunikacji
 • Przygotowanie materiałów komunikacyjnych, wspierających promocję zmiany
 • Przeprowadzenie szkolenia/treningu komunikowania zmiany dla osób odpowiedzialnych działania informacyjne

Zapraszam menadżerów, właścicieli firm, liderów organizacji, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w obszarze komunikowania zmiany. 

Pomagam przygotować a następnie wdrożyć strategię komunikowania zmiany.

 

W każdej organizacji prędzej, czy później pojawia się potrzeba zmiany. Wynika ona albo ze zmieniającego się prawa, z sytuacji rynkowej, chęci poprawy efektywności, zmian właścicielskich, czy po prostu pojawiania się nowych technologii, których wprowadzanie zmienia sposób funkcjonowania firmy, urzędu, organizacji. 

 

Zmiany z założenia wywołują opór - osoby, których zmiana dotyczy, na których pracę, obowiązki a czasem nawet życie wpływa, zwykle jej nie chcą. Opór jest więc zjawiskiem naturalnym. Ważne jest jednak właściwe nim zarządzenie - zła komunikacja zmiany będzie ów opór wzmacniać, z kolei odpowiednia strategia komunikacyjna pozwala na ograniczenie oporu wobec zmiany, zmniejszenie jego wpływu na proces a - w niektórych  przypadkach - umożliwia zbudowanie efektywnego wsparcia dla projektu zmiany.

Zapytaj o termin szkolenia

Komunikacja kryzysowa

Doradztwo

Jak skutecznie przekonywać do siebie i swoich racji? Jak mówić, że mamy inną opinię i zachować dobre relacje? 

Dołącz do szkolenia

Budowa i wdrażanie standardów komunikacji w obsłudze klienta, w tym w obsłudze reklamacji

Doradztwo

Jak kształtować relacje z klientami?Jak reagować na reklamacje?

Dołącz do szkolenia

SPRAWDŹ W CZYM JESZCZE MOGĘ CI POMÓC

Wystąpienia publiczne i prezentacje

Szkolenie 

Krótki opis oferowanego szkolenia online. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

Dołącz do szkolenia

Negocjacje i zarządzanie konfliktem

Szkolenie

Krótki opis oferowanego szkolenia online. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

Dołącz do szkolenia

Trening grupowy

Szkolenie  

Krótki opis oferowanego szkolenia online. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

Dołącz do szkolenia

Made to measure

Szkolenie 

Krótki opis oferowanego szkolenia online. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

Dołącz do szkolenia