O mnie

Blog

Sklep

Kontakt

Olgierd Annusewicz 


 
NIP 118 091 80 12


REGON 140 301 902

Polityka prywatności

Regulamin szkoleń

Projekt i wykonanie: Zuzanna Porzezińska

Oferta

Szkolenia

Doradztwo

Projekty online

Mentoring

Zapytaj o termin szkolenia

Olgierd Annusewicz Sztuka prezentacji online

SZKOLENIE ONLINE

Sztuka prezentacji online

Jak mówić jasno? Jak aktywizować słuchaczy? Jak skonstruować prezentację, żeby pomagała a nie przeszkadzała? Mówić wolno, czy szybko? Głośno, czy cicho? Gdzie patrzeć? Jak poradzić sobie z tremą?

plus VAT

500 zł

Kupuję szkolenie

Poznaj szczegóły szkolenia ↓ 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

METODA I INFORMACJA ZWROTNA

TEMATY

WPROWADZENIE

 • Szkolenie w grupie do 6 osób.
 • Szkolenie odbędzie się zdalnie przy wykorzystaniu aplikacji ZOOM.
 • Czas trwania szkolenia  - szkolenie odbędzie się w formule czterech dwugodzinnych sesji. W czasie każdej sesji zaplanowana zostanie przerwa.
 • Sesje mogą się odbywać codziennie po jednej, albo po dwie dziennie (wtedy pomiędzy sesjami, które odbywają się jednego dnia zaplanowana zostanie około godzinna przerwa).

   Aby maksymalizować skuteczność pracy oraz czynić szkolenia i warsztaty jak najbardziej praktycznymi, odnoszącymi się do typów wystąpień, wykładów i prezentacji typowych dla uczestników głównym ćwiczeniem będzie praca z własną prezentacją uczestników – taką, którą właśnie przygotowują lub niedawno prezentowali.

 

Prezentacje (ćwiczenia) będą rejestrowane a następnie odtwarzane i omawiane. Uczestnicy otrzymają szczegółową informację zwrotną dotyczącą silnych i słabych stron prezentacji. Informacja ta będzie się odnosiła się do następujących kwestii:

 • Ogólne wrażenie (budowany wizerunek, intencja nadawcy, kontakt z odbiorcami, spójność komunikacji)
 • Kompozycja wypowiedzi (elementy struktury, logika argumentacji)
 • Warstwa parawerbalna (intonacja, styl wymowy)
 • Warstwa pozawerbalna (kontakt wzrokowy, mimika, zarządzanie obrazem) ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji zdalnej
 • Stylistyka i słownictwo wypowiedzi (umiejętność posługiwania się i wyjaśniania słownictwa fachowego, styl słownictwa, umiejętność doboru słów pod kątem ich konotacji i celu wypowiedzi, błędy językowe)
 • Prawidłowa konstrukcja wypowiedzi, dobór frazeologii i argumentacji
 • Podstawowe zasady retoryczne
 • Posługiwanie się prezentacjami multimedialnymi podczas komunikacji zdalnej – kształtowanie właściwej relacji Ja - Odbiorcy zdalni - Slajdy
 • Prawidłowa konstrukcja prezentacji i slajdów
 • Kształtowanie relacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą w sytuacji komunikacji na odległość
 • Budowanie wizerunku nadawcy spójnego z wizerunkiem reprezentowanej organizacji
 • Komunikacja niewerbalna w prezentacjach i wystąpieniach zdalnych
 • Narzędzia perswazji językowej
 • Warunki skuteczności przekazu o charakterze perswazyjnym
 • Zarządzanie uwagą uczestników spotkań, prezentacji i wystąpień zdalnych

Wystąpienia publiczne, prezentacje biznesowe, czy spotkania prowadzone online są stałym elementem komunikacji biznesowej w wielu branżach i przedsiębiorstwach. Przymusowa praca zdalna będąca konsekwencją epidemii coronawirusa dodatkowo przyczyniły się do wzrostu znaczenia kompetencji komunikowania się przy pomocy narzędzi online takich jak ZOOM, MS Teams, Google Meet oraz innych służących do wideo konferencji.

 

Szkolenie „Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych online” ma pomóc w zdobyciu lub doskonaleniu kompetencji komunikowania na odległość. 

 

Komunikacja online jest bardziej wymagająca od tradycyjnych form prezentacji, wykładów czy spotkań, które odbywają się w salach konferencyjnych i szkoleniowych. Warunkiem powodzenia jest umiejętne zarządzanie uwagą słuchaczy. Dlatego tym większe znaczenie ma dobre przygotowanie wystąpienia, opracowanie jego celów, komunikatów, formy i struktury. Prezentowane szkolenie ma zatem także pomóc uczestnikom w doskonaleniu umiejętności skutecznego przekazywania informacji oraz w uzyskaniu odpowiedzi na pytania takie jak:

 • Od czego zacząć przygotowanie prezentacji/wystąpienia publicznego?
 • Jak mówić? Jak dobierać słowa, aby prezentacja była bardziej angażująca?
 • Kiedy co mówić? Jak powinna być skonstruowana struktura prezentacji/wystąpienia aby słuchacze jak najwięcej usłyszeli i zapamiętali?
 • Gdzie się patrzeć? Jak ustawić kamerę/komputer?
 • Do czego są slajdy prezentacji? Jak je tworzyć i wykorzystywać w swoich wystąpieniach online? 
 • Jak mówić online do setki osób? Jak budować relacje na odległość?
 • Jak radzić sobie ze stresem wynikającym z wystąpienia?

SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA ONLINE

Mentoring na godziny

Mentoring online 

Zapraszam do pracy indywidualnej, w której pomagam w rozwiązywaniu konkretnych problemów, stawienia czoła wyzwaniom.

Dołącz do szkolenia

Made to measure online

Projekt online 

Co, gdy nawet najlepiej wypracowane standardy rozwiązań nie wystarczają?

Dołącz do szkolenia

Przekonywanie bez pokonywania

Szkolenie online 

Jak skutecznie przekonywać do siebie i swoich racji? Jak się nie pokłócić? Jak angażować do swoich pomysłów?

Dołącz do szkolenia

Media online²

Szkolenie online 

Jak odnaleźć się w komunikacji z mediami metodami online?

Dołącz do szkolenia